Nawijanie cewek

Przedsiębiorstwo Elsit Sp. z o.o. jest producentem elementów indukcyjnych, w tym ich głównych części, czyli cewek.

Cewka indukcyjna - co to jest? Rodzaje cewek

W najprostszym ujęciu cewka indukcyjna jest zwiniętym przestrzennie lub w jednej płaszczyźnie przewodem elektrycznym. W naszym przedsiębiorstwie produkujemy obydwa rodzaje elementów.

Cewki nawinięte przestrzennie

Cewki mogą być nawinięte przestrzennie na powierzchni tworzącej walec lub graniastosłup, w zależności od potrzeby i przeznaczenia. Nawój cewek przestrzennych przeważająco jest odwzorowaniem linii śrubowej (helisa) często potocznie błędnie nazywanej spiralą.

Ze względu na rdzeń, cewki nawinięte przestrzennie można podzielić na:

  • bezrdzeniowe, czyli powietrzne
  • rdzeniowe, czyli takie, do których wprowadzony jest rdzeń ferrytowy, proszkowy, stalowy, permalloyowy, amorficzny lub nanokrystaliczny.

Cewki nawinięte przestrzennie można też podzielić ze względu na sposób nawijania:

  • cewki karkasowe, czyli nawijane na karkasach (szpule, bobbiny i inne elementy formujące uzwojenie)
  • cewki bezkarkasowe, wykonywane najczęściej drutem termospiekalnym (selfbonding wire) jako sklejony monoblok. Cewki spiekane z grubszych drutów powinny być nawijane ortocyklicznie (stykowo zwój w zwój) dla zapewnienia dobrej jakości spiekania.

Cewki płaskie

Cewki płaskie (zwinięte w jednej płaszczyźnie) są najczęściej odwzorowaniem linii spiralnej (spirala Archimedesa lub jej różne modyfikacje). Cewki te są wykonywane z odpowiednio sztywnego izolowanego przewodu lub trawione bezpośrednio jako ścieżka na płytce drukowanej (PCB). Najczęściej cewki płaskie stosowane są jako uzwojenia w transformatorach planarnych (planar transformers) lub jako trawione anteny bezpośrednio na płytkach PCB.

Zastosowanie cewek karkasowych

W naszym przedsiębiorstwie produkujemy elementy indukcyjne, które wykorzystują wspomniane wcześniej cewki karkasowe. Produkowane są przeważnie na bazie dokumentacji klienta. Do wyrobów ELSIT należą między innymi:

  1. Zalewane żywicą transformatory małej mocy do PCB. Produkowane są od mocy 0,34 VA i napięciu zasilającym 240 V, 50-60 Hz lub 110 V, 50-60 HZ , z jednym lub dwoma uzwojeniami wtórnymi. Transformatory te wykonywane są również jako produkty zgodne z Dyrektywą ErP (Energy-Related Products Directive (ErP Directive 2009/125/EC) i charakteryzują się poborem mocy czynnej na biegu jałowym mniejszym niż 0,5 W (no-load power consumption ≤ 0,5W) a w wersji selekcyjnej ≤ 0,4 W.
  2. Dławiki (chokes) na stalowym rdzeniu proszkowym. Dławiki te przystosowane są do montażu przewlekanego na płytkach PBC.
  3. Transformatory impulsowe (pulse transformers), gdzie zastosowano cewki karkasowe. W tych transformatorach stosowane są przewody nawojowe typu TEX-E; TIW (Triple Insulated Wire) i rdzenie ferrytowe.
  4. Cewki napięciowe do liczników energii elektrycznej.
  5. Cewki do styczników.
  6. Cewki do przekaźników.

Nowoczesny park maszynowy

Wszystkie wyżej wymienione wyroby są przygotowane konstrukcyjnie i technologicznie do produkcji w dużych seriach rzędu kilkudziesięciu tysięcy sztuk na miesiąc. Niezależnie od produkcji powyższych rodzajów cewek, realizujemy wszelkie inne zamówienia klientów, które są technicznie i jakościowo możliwe do wykonania na naszym parku maszynowym. Zakres prac naszych nawijarek jest bardzo szeroki, co umożliwia nam realizację wielu zleceń w pełni zgodnych z potrzebami i specyfikacją klienta. Mamy czas i możliwości do realizacji Państwa zamówienia. Serdecznie zapraszamy.